Ціна: UAH 100


Мавліханова Роза Вялієвна

Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права

 

Анотація: У роботі досліджено історико-правові засади формування та розвитку виробничої кооперації, їх детермінізм соціальними та економічними змінами у суспільстві. Доведено, що становлення виробничих кооперативів в радянській доктрині цивільного права йшло вкрай суперечливо: від їх фактичного анулювання до абсолютизації.

Дата захисту: 25.03.2005

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (32,22 KB)