Ціна: UAH 100


Парпан Тетяна Валеріївна

Істотні умови трудового договору.

 

Анотація: Дослідження містить аналіз комплексу теоретичних та практичних питань, по'язаних з правовим регулюванням змісту трудового договору в умовах ринкової економіки. Розкрито поняття істотних умов трудового договору та їх значення для трудових правовідносин. З'ясовано підстави, порядок та наслідки визнання істотних умов трудового договору недійсними. Визначено зміст понять переведення на іншу роботу та переміщення на інше робоче місце.

Дата захисту: 18.03.2005

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Пилипенко П.Д., д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (20,45 KB)