Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Ковальчук Володимир Миколайович

Джерела з історії мережі ОУН (б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр.

 

Анотація: Об`єктом дослідження є джерела про діяльність мережі ОУН (б) і Запілля УПА на ПЗУЗ. Мета дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати інформативний потенціал джерел з історії діяльності мережі ОУН (б) та Запілля УПА на ПЗУЗ у другій половині 1942 - на початку 1945 рр. Методологічну основу дослідження формує комплекс методів, застосування яких дозволяє глибоко проникнути в специфіку історичного джерела як феномену та з'ясувати інформативні можливості конкретної сукупності джерел. Використано методи: аналізу та синтезу, сходження від абстрактного до конкретного й навпаки, формулярний аналіз, історико-генетичний, історико-порівняльний методи. При цьому вузловим пунктом дослідження стало формування репрезентативної джерельної бази. У дисертації вперше досліджується комплекс письмових джерел з історії мережі ОУН (б), що діяла у другій половині 1942 - на початку 1945 рр на північно-західних українських землях. З'ясовано особливості утворення первісної джерельної бази, специфіку початкового архівування документів, закономірності подальшого фондоутворення, інформаційні можливості актуалізованого корпусу джерел. Виявлено більше 900 повстанських та радянських документів, з яких близько 700 ще не були введені до наукового обігу. Проведено класифікацію повстанських (за видами, територіальним і адміністративним походженням, хронологічною репрезентативністю, функціональними групами) і радянських (за походженням) документів, досліджено їхні інформаційні можливості. Розшифровано низку псевдонімів організаційного активу і криптонімів адміністративних одиниць. З'ясовано інформаційний потенціал періодики і мемуарів. Простежено етапи еволюції мережі ОУН (б) та Запілля УПА на ПЗУЗ. Демарковано закодовані в джерелах адміністративно-територіальні одиниці на кожному з цих еволюційних етапів. Досліджено, як відбита у документах інформація про діяльність на ПЗУЗ найважливіших референтур, що діяли, як і коменданти, на різних рівнях ПЗУЗ (округа, надрайон, район, підрайон (кущ), станиця) - організаційно-мобілізаційної, СБ, суспільно-політичної, зв'язку, господарської, УЧХ, юнацтва і жіноцтва.

Дата захисту: 31.03.2005

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий керівник: `Брехуненко Віктор Анатолійович, д.і.н., с.н.с., 07.00.06, д.і.н., проф., 07.00.06. . `


Автореферат (52,95 KB)