Ціна: UAH 100


Григор'єва Тетяна Вікторівна

Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному і всебічному дослідженню питань правового регулювання використання й охорони водних живих ресурсів. Вона є однією з перших наукових робіт, де дається детальна характеристика стану чинного законодавства щодо правових засад порушеної проблеми.Розглядуються питання стосовно поняття і класифікації водних живих ресурсів, проведені історико-правовий екскурс та аналіз розвитку зако-нодавства в зазначеній сфері. Визначено особливості суб'єктивного складу й об'єкти використання водних живих ресурсів і порядок його здійснення.У роботі сформульовані концептуальні положення, обґрунтовані нові пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання використання й охорони водних живих ресурсів.

Дата захисту: 10.03.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (25,11 KB)