Ціна: UAH 100


Фролов Юрій Миколайович

Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні

 

Анотація: `людини і громадянина. Доводиться, що економічні права та свободи людини і громадянина є самостійним видом прав та свобод у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні. Сформульовано авторське визначення економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні як можливостей людини та громадянина володіти, користувати та розпоряджатися економічними благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Ззроблено класифікацію основних економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні за різними критеріями, зокрема: суб'єктами, об'єктами, в залежності від нормативних форм закріплення, способів та засобів їхньої реалізації та захисту, в залежності від предмету правового регулювання тощо. Проведено комплексний аналіз права приватної власності людини і громадянина, права людини і громадянина на підприємницьку діяльність та права людини і громадянина користуватися об'єктами публічної (суспільної) власності. Досліджуються нормативно-правові, організаційно-правові та інші гарантії здійснення цих прав. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у галузі прав людини.`

Дата захисту: 18.03.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко В.Ф., д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (23,32 KB)