Ціна: UAH 100


Запара Світлана Іванівна

Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному аналізу вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні. В роботі досліджуються поняття та характеристика відносин, пов'язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права, юридичний зміст поняття `колективні трудові спори (конфлікти)`, суб'єкти та актуальні проблеми правового регулювання примирних процедур. У результаті дослідження обґрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства із вирішення колективних трудових спорів та практики його застосування.

Дата захисту: 18.03.2005

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова

Науковий керівник: Пастухов Володимир Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (29,06 KB)