Ціна: UAH 100


Велігодський Деніс Віталійович

Державні утворення в Криму наприкінці 1918 - в 1920 рр.: історико-правове дослідження.

 

Анотація: `У дисертації на підставі історико-правового вивчення вперше введених до наукового обігу джерел розглянуто реформаторські тенденції Крайового уряду С. Крима, діяльність Раднаркому Кримської СРР, південноросійської влади протягом основних етапів громадянської війни наприкінці 1918 - в 1920 рр. У роботі визначено сутність трьох моделей державності Криму: парламентської республіки з унітарною формою державного устрою та ліберально-демократичним типом державно-правового режиму С. Крима, територіальної автономії у формі Кримської СРР з елементами тоталітарного режиму диктатури більшовицької партії, монархічної форми правління та військово-авторитарного режиму А. Денікіна, доповнених ідеєю федеративного устрою й широким самоврядуванням у П. Врангеля. Подано авторську концепцію правового регулювання основних сфер діяльності, визначено спільні риси в законодавчій діяльності антибільшовицьких режимів, використання їх державними апаратами законодавства Російської імперії. Вивчено державно-правовий механізм Кримської СРР, нормативно-правове забезпечення організації та діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, дано правову оцінку політичному режиму.`

Дата захисту: 25.02.2005

Місце захисту: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Тимощук Олександр Валентинович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (30,76 KB)