Ціна: UAH 100


Венедіктов Сергій Валентинович

Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з матеріальним та моральним стимулюванням ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ. В дисертації зазначається, що поняття заохочення` і стимулювання` співвідносяться між собою як частина й ціле. Заохочення осіб рядового та начальницького складу - частина стимулювання, окремий захід, здійснюваний в його межах. В дисертації дано визначення поняттю матеріального і морального стимулювання службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ, поглиблено поняття правовідносин та трудових правовідносин. Досліджені питання пов'язані з професійною мотивацією працівників органів внутрішніх справ. Визначено критерії оцінки службово-трудових заслуг працівників органів внутрішніх справ. Сформульовано конкретні пропозиції щодо уточнення чинних та розробки нових нормативно-правових актів в сфері матеріального і морального стимулювання працівників органів внутрішніх справ України.

Дата захисту: 18.02.2005

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Бандурка Олександр Маркович,, д.ю.н., 12.00.05


Автореферат (34,51 KB)