Ціна: UAH 100


Іоннікова Ірина Анатоліївна

Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та подальшому його вдосконаленню в умовах розбудови ринкової економіки. У роботі аналі-зуються норми трудового законодавства України, міжнародно-правові та нормативні акти деяких зарубіжних країн

Дата захисту: 17.12.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.05


Автореферат (24,58 KB)