Ціна: UAH 100


Апанасюк Микола Петрович

Договір Ренти

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню нового в цивільному праві України - договору ренти. У ній розглянуті соціально-економічні передумови зародження договору ренти, майнова сфера застосування. Аналізуються проблеми правового врегулювання договору ренти в чинному ЦК України, пропонуються способи вирішення їх на практиці. Особливу увагу в роботі приділено теоретичному дослідженню юридичної термінології, елементів договору ренти, порядку його укладання, змісту, виконання, з'ясуванню підстав відповідальності сторін за порушення умов договору.

Дата захисту: 17.12.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., проф., 12.00.03


Автореферат (21,98 KB)