Ціна: UAH 100


Александренко Олена Віталіївна

Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню

 

Анотація: Об'єкт дослідження - протидія розслідуванню як елемент злочинної діяльності. Мета дослідження - розгляд теоретичних положень створення системи заходів подолання протидії, розробка правових, організаційних, тактичних засобів її подолання. Методи дослідження - загально-наукові та спеціально-юридичні. Теоретичні результати і новизна - дано авторське визначення протидії розслідуванню, класифікація її видів, форм, сформульовані рекомендації по застосуванню засобів подолання протидії. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації уможливлюють ефективність діяльності по розслідуванню злочинів. Сфера використання - практична діяльність правоохоронних органів.

Дата захисту: 24.12.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Бахін Володимир Петрович, д.ю.н., проф., 12.00.09


Автореферат (23,15 KB)