Ціна: UAH 100


Марков Володимир Іванович

Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у процесі створення та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) недержавного сектору економіки. Метою дослідження є обґрунтування нових наукових положень та пропозицій до законодавства щодо правового забезпечення оптимальних умов створення та реєстрації СПД недержавного сектору економіки. Методи дослідження: діалектичний, історичний, аналізу і синтезу, формально-логічний, формально-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського права теоретичних розробок щодо організації і безпосереднього здійснення дій і процедур, що складають зміст процесів створення і державної реєстрації СПД недержавного сектора економіки України в сучасних умовах. Практичне значення: виявлено прогалини та недоліки чинного законодавства України, обґрунтовано пропозиції з їх усунення. Практичні рекомендації використовувалися в ІЕПД НАН України при підготовці висновків за складними господарськими спорами, доповідної записки `Про необхідність зміни діючої редакції ст. 205 Кримінального кодексу України `Фіктивне підприємництво` з конкретними пропозиціями щодо її удосконалення`, при підготовці проекту ГК України, науково-практичного коментаря. Використовуються Донецьким і Хмельницьким обласними управліннями юстиції, Луганською облдержадміністрацією, виконкомом Луганської міської Ради за напрямком удосконалення процедури державної реєстрації СПД. Наукова новизна: у концептуальному плані розкрита теоретична і практична сутність державної реєстрації (легалізації) СПД як правового явища. Запропоновано легальне визначення майнової основи господарювання СПД як майнового комплексу і визначено співвідношення СПД та його майнового комплексу як загального, і часткового. Визначені та розмежовані юридичні факти виникнення СПД і їх послідовність. Дано негативну оцінку ліквідації первинної ланки органів, що здійснюють державну реєстрацію СПД, обґрунтовано відсутність залежності володіння господарською правосуб'єктністю від наявності статусу юридичної особи. Сформульовані пропозиції щодо попередження фіктивного підприємництва, тінізації, криміналізації економіки. Розмежовані сфери дії ЦК і ГК України та спеціального закону щодо державної реєстрації СПД та інших суб'єктів господарювання. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державного управління, судові органи, суб'єкти господарювання для використання у процесі застосування законодавства про створення та реєстрацію СПД, вищі навчальні заклади .`

Дата захисту: 21.12.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Хахулін В.В., к.ю.н., доц., 12.00.04


Автореферат (30,75 KB)