Ціна: UAH 100


Неделько Оксана Олександрівна

Взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади Автономної Республіки Крим (конституційно-правовий аспект)

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади Автономної Республіки Крим. В ній розкриваються питання виникнення Автономної Республіки Крим та взаємовідносини між її органами влади на різних історичних етапах, конституційно-правове регулювання організації влади в АРК, правові основи взаємовідносин між органами представницької та виконавчої влади в АРК, форми і методи взаємовідносин органів влади автономії. У дисертації сформульовано концептуальні положення та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання взаємовідносин органів виконавчої та представницької влади АРК

Дата захисту: 24.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Колісник Віктор Павлович, д.ю.н., доц., 12.00.02. .


Автореферат (21,92 KB)