Ціна: UAH 100


Середа Олена Григорівна

Роботодавець як суб'єкт трудового права.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню правового статусу роботодавця як суб'єкта трудового права та подальшому вдосконаленню правового регулювання трудових відносин за участю роботодавця. Досліджується поняття `роботодавець`, права, обов'язки та відповідальність даного суб'єкту трудового права. Аналізується правове становище керівника організації, особливості притягнення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності даної особи, розглядається правовий статус арбітражного керуючого як специфічного суб'єкту трудового права. Визначаються права, обов'язки і відповідальність роботодавця на кожному етапі колективно-договірного регулювання, розкриваються елементи статусу організацій роботодавців. Внесено конкретні пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства, що регулює трудові відносини за участю роботодавця. Результати роботи відображено в проектах доповнень до КЗпП та інших нормативних актів України.`

Дата захисту: 22.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жернаков Володимир Володимирович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (130,65 KB)