Ціна: UAH 100


Занфірова Тетяна Анатоліївна

Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця - фізичної особи.

 

Анотація: `Дисертація містить дослідження особливостей правового регулювання трудових відносин, однією із сторін яких є роботодавець - фізична особа. Виявлено особливості його правового статусу, в тому числі правосуб'єктності, прав та обов'язків, розглядаються централізований та договірний способи правового регулювання відносин за участі роботодавців - фізичних осіб, наводиться їх співвідношення. Вперше досліджується динаміка та зміст цих трудових правовідносин, визначаються особливості їх виникнення та припинення. За результатами дослідження наводяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює відносини за участі роботодавців - фізичних осіб.`

Дата захисту: 22.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жернаков Володимир Володимирович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (28,87 KB)