Ціна: UAH 100


Цесарський Фелікс Анатолійович

Захисна функція профспілок, форми її реалізації.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню захисної функції профспілок та форм її реалізації в умовах ринкової економіки. Визначено поняття захисної функції профспілок. Вперше в науці трудового права проаналізовано форми реалізації захисної функції профспілок. Виявлено етапи розвитку законодавства про профспілки, обумовлених змінами соціально-економічних та політичних умов у суспільстві, визначена правова характеристика цих етапів. Розроблені рекомендації щодо форм взаємодії між роботодавцями та профспілками в умовах їх плюралізму. Вперше виявлені спільні риси та проведено розмежування між профспілками та іншими представницькими органами, доведена перевага профспілок у захисті трудових прав. З'ясовано питання про зв'язок між кількістю членів профспілок, яких об'єднує профспілка, і обсягом повноважень по представництву їх інтересів. Внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює форми здійснення профспілками захисної функції.

Дата захисту: 22.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жигалкін Павло Іванович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (142,85 KB)