Ціна: UAH 100


Синчук Василь Людвигович

Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств

 

Анотація: Дисертація являє собою дослідження на монографічному рівні проблем удосконалення та оптимізації розслідування вбивств на основі застосування методу виявлення і використання кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики цього виду злочинів. У роботі криміналістичну характеристику розглянуто як теоретичну концепцию побудови методики розслідування вбивств і як робочий інструментарій слідчого. Виходячи із інформаційної концепції побудови методики розслідування вбивств, запропоновано оптимальний елементний склад криміналістичної характеристики даної категорії злочинів. Розроблено автоматизовану комп'ютерну систему `Вбивтсво`, яка дозволяє на основі заданої вихідної кримінальної ситуації отримувати відомості щодо особи вбивць, які вчиняли аналогічні злочини і інформація стосовно яких є у банку даних. Отримані результати оформляються у вигляді довідкових таблиць, у яких відображаються інформація про стать і вік злочинців, їх характерологічні особливості (наявність судимості, негативні чи позитивні риси), стосунки з жертвою, місця проживання та мотиви вчинення злочину. Викладено рекомендації щодо розбудови складної моделі особи злочинців, котрі зникли з місця події, і запропоновано алгоритм їх пошуку.

Дата захисту: 21.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Журавель Володимир Андрійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,44 KB)