Ціна: UAH 100


Поєдинок Валерія Вікторівна

Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового становища інвестора як суб'єкта господарських відносин. Визначені ознаки інвестора як основного суб'єкта інвестиційної діяльності. Визначені принципи регулювання господарсько-правового статусу інвестора та прослідковані проблеми їх реалізації в конкретних інвестиційних правовідносинах. Системно досліджені господарські права інвестора на основі поділу на: права щодо здійснення інвестування, права щодо інвестицій та результатів їх здійснення, права щодо сприятливих умов інвестиційної діяльності, а також господарські обов'язки інвестора на основі поділу на ті, що забезпечують, передусім, публічні інтереси та ті, що забезпечують, передусім, приватні інтереси суб'єктів інвестиційної діяльності. Здійснена класифікація інвесторів за комплексом юридично значущих критеріїв, визначені особливості та проблеми регулювання правового становища окремих видів інвесторів. Досліджена система гарантій прав та законних інтересів інвесторів, які класифіковано на: гарантії реалізації прав інвесторів, гарантії реалізації законних інтересів інвесторів, гарантії захисту прав та законних інтересів інвесторів. Ключові слова: інвестор, принципи регулювання господарсько-правового статусу інвестора, господарські права інвестора, господарські обов'язки інвестора, публічні інтереси, види інвесторів, гарантії прав та законних інтересів інвесторів.

Дата захисту: 23.12.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (25,82 KB)