Ціна: UAH 100


Деревянко Богдан Володимирович

Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у процесі промислово-фінансової інтеграції. Метою дослідження є розробка наукових положень і пропозицій щодо удосконалення правового регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ). Методи дослідження: історичний, діалектичний, статистичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний. Теоретичне значення полягає у поглибленні та вдосконаленні рівня теоретичної розробки питань правового регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп у науці господарського права. Практичне значення: виявлено прогалини та недоліки чинного законодавства України про ПФГ, обґрунтовано та сформульовано конкретні пропозиції з їх усунення. Розроблено проект Закону України `Про внесення змін і доповнень до Закону України `Про промислово-фінансові групи в Україні` і до деяких інших законодавчих актів України`, який може бути використаний у законотворчій діяльності. Висновки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін `Господарське право`, при укладанні угод між учасником ПФГ Сумським державним науково-дослідним інститутом мінеральних добрив і пігментів `МІНДІП` і ДАК `Титан` з метою реалізації Комплексної програми розвитку кольорової металургії України. Наукова новизна: сформульовано доктринальне поняття ПФГ як промислово-фінансового об'єднання підприємств особливого виду, яке створюється і діє на засадах партнерських відносин між державою та суб'єктами господарювання. Удосконалено надане у законодавстві легальне визначення поняття ПФГ. Виокремлено стадії створення ПФГ, запропоновано шляхи спрощення порядку створення ПФГ. Обґрунтовано доцільність встановлення у законодавстві вимоги створення спеціальних фондів ПФГ. Удосконалено визначення правової природи Генеральної угоди ПФГ з урахуванням її кваліфікації як організаційного господарського договору. Систематизовано основні принципи правового забезпечення державного регулювання створення та діяльності ПФГ. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі створення та діяльності промислово-фінансової групи, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 25.11.2004

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Грудницька С.М., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (30,44 KB)