Ціна: UAH 100


Сирота Дмитро Михайлович

Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права.

 

Анотація: Дисертація присвячується теоретичному дослідженню усієї системи охорони суміжних прав як на міжнародному, так і національному рівнях та розробці пропозицій щодо приведення чинного законодавства України про суміжні права у відповідність до основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права, а також до положень Угоди ТРІПС та законодавства ЄС в цій сфері. Автором проведене поглиблене дослідження сучасної міжнародної охорони суміжних прав, яка ґрунтується на декількох основних універсальних міжнародних договорах про суміжні права, здійснений прогноз її подальшого розвиту та запропоновані шляхи її удосконалення. Крім того, проведене детальне вивчення положень Угоди ТРІПС та законодавства ЄС про суміжні прав. Результати, отриманні при проведені такого дослідження, дали змогу автору порівняти чинне законодавства України про суміжні права з зазначеними міжнародними договорами, що дозволило виявити основні неузгодженості між ними та розробити шляхи їх подолання.

Дата захисту: 14.12.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (19,41 KB)