Ціна: UAH 100


Твердомед Катерина Миколаївна

Законодавство про страхування в Україні в період непу (1921-1929 рр.)

 

Анотація: У роботі досліджено процес розвитку та правове регулювання страхової справи в Україні в період нової економічної політики (1921-1929 рр.). Значну увагу автор приділив систематизації досвіду в страховій сфері. В дисертації висвітлено та проаналізовано основні види та форми страхування в Україні в період непу. Всебічно охарактеризовано діяльність як центральних, так і місцевих органів державного страхування в Україні в період непу. Сформульовано висновки з досліджуваних питань

Дата захисту: 27.10.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,62 KB)