Ціна: UAH 100


Чапала Геннадій Владиславович

Місцеве самоврядування в системі публічної влади.

 

Анотація: Дисертація є першим в Україні комплексним загальнотеоретичним дослідженням природи феномену місцевого самоврядування, його місця в системі публічної влади. Досліджено проблеми природи і механізмів публічної влади, її рівнів (підсистем), проаналізовано співвідношення феноменів влади, управління, самоврядування, місцевого самоврядування, демократії, народовладдя, народного суверенітету. Визначено місце місцевого самоврядування в системі `держава - громадянське суспільство`, його співвідношення з іншими видами публічної влади, висвітлено принципові засади взаємодії державної влади й місцевого самоврядування в умовах різних соціальних систем.

Дата захисту: 28.10.2004

Місце захисту: Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України

Науковий керівник: Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., проф., академік АПрНУ12.00.01


Автореферат (21,15 KB)