Ціна: UAH 100


Сокиринська Оксана Анатоліївна

Криміналістичні та процесуальні питання ідентифікації людини за слідами-відображеннями.

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням криміналістичного слідознавства. Визначено поняття сліду-відображення, створено їх класифікацію. Досліджено процес розвитку та становлення криміналістичної ідентифікації людини за слідами-відображеннями, а також проблеми методології у галузі криміналістики. Проаналізовано і описано новітні методи дослідження слідів-відображень як в Україні, так й за її межами за допомогою криміналістики, природничих та технічних наук, а також визначено їх місце у системі доказів.

Дата захисту: 09.11.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Гончаренко Владлен Гнатович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .