Ціна: UAH 100


Коляда Тетяна Анатоліївна

Диференціація правового регулю-вання праці за трудовим законодавством України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним і практичним пи-танням диференціації правового регулювання праці за трудо-вим законодавством України. Досліджено соціально-правову характеристику диференціації правового регулювання трудо-вих відносин, визначено її поняття та основні критерії. На ос-нові аналізу диференціації правового регулювання трудових відносин розроблено класифікацію правових норм, яка склада-ється з загальних норм та групи спеціальних норм.

Дата захисту: 08.10.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (30,50 KB)