Ціна: UAH 100


Колосов Руслан Віталійович

Договір комісії і агентський договір у цивільному праві

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій розглядаються особливості правового регулювання договору комісії та агентського договору. Вперше на рівні дисертації проводиться порівняльно-правовий аналіз цих безумовно споріднених договорів, з'ясовується їх правова сутність та місце в системі цивільно-правових договорів. В дисертації досліджуються поняття зобов'язання, послуги, правочину, аналізується поняття договору комісії та агентського договору, визначається їх зміст та структура, висвітлюються питання про основні елементи цих договорів, правовий статус сторін та їх відповідальність за невиконання умов договору, а також розглядаються особливості припинення вказаних вище договорів. На основі вивчення нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовані висновки та рекомендації щодо подальшого вдосконалення цивільного та господарського законодавства з питань укладення та виконання договору комісії та агентського договору. Зокрема, сформульовано поняття агентського договору, визначено предмет договору комісії та агентського договору, досліджено специфіку правового регулювання даних договорів та показано їх місце в праві України.

Дата захисту: 27.10.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шевченко Ярославна Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (33,24 KB)