Ціна: UAH 100


Воловик Владислав Валерійович

Вексель як об'єкт цивільних прав

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання використання векселя в цивільному обороті України. Особливу увагу приділено таким питанням: цивільно-правовій характеристиці векселя як об'єкта цивільних прав, дослідженню правової природи зобов'язань, посвідчених векселем, питанням виникнення та припинення векселя як об'єкта цивільних прав, наслідкам порушення порядку видачі векселя та визнання його недійсним. Проведено аналіз особливостей виникнення, припинення та переходу права власності на вексель, в тому числі на підставі спадкування, звернення стягнення на майно, конфіскації тощо. Досліджені особливості набуття та передачі права власності на вексель фізичними особами. Досліджуються особливості цивільно-правових договорів, які укладаються у вексельному обігу, в тому числі договорів, які передбачають передачу права власності на вексель, договорів інкасування, доміциляції векселів. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання використання векселів в цивільному обороті України.`

Дата захисту: 15.10.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, к.ю.н., с.н.с., 12.00.03. .


Автореферат (22,86 KB)