Ціна: UAH 100


Борщевський Ігор Вячеславович

Договір найму (оренди) нерухомого майна

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання відносин, які виникають у процесі укладення, виконання та припинення договорів найму (оренди) нерухомого майна. Особливу увагу приділено питанням: дослідження правового регулювання договорів найму (оренди) підприємства як єдиного майнового комплексу, правових відносин, які виникають між сторонами договору найму (оренди) підприємства як єдиного майнового комплексу та кредиторами цього підприємства, договорів найму (оренди) будівель або інших капітальних споруд та їх частин, визначенню ознак будівель та капітальних споруд, цивільно-правовим аспектам регулювання відносин, які виникають на підставі договорів найму (оренди) земельних ділянок, визначенню особливостей правового регулювання договорів найму (оренди) житла. Визначені права кредиторів підприємства при передачі у найм (оренду) підприємства як єдиного майнового комплексу. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції,спрямовані на вдосконалення правового регулювання договорів найму (оренди) нерухомого майна.`

Дата захисту: 15.10.2004

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Труба Вячеслав Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (21,81 KB)