Ціна: UAH 100


Айєле Надемо Атісо

Міжнародно-правові форми розрахунків в транскордонному обігу фінансових коштів.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем правового врегулювання міжнародних розрахунків в транскордонному обігу фінансових коштів. Вона містить глибокий аналіз сучасної міжнародної фінансової системи в особі міжурядових та неурядових фінансових установ, які зробили значний внесок у кодифікацію торговельних правил і звичаїв, включаючи й ті, що застосовуються у сфері міжнародних фінансових розрахунків. Велика увага в роботі приділена дослідженню основних форм і видів міжнародних фінансових розрахункових зобов'язань та оборотних документів, особливо документарних акредитивів і документарного інкасо.

Дата захисту: 22.10.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Нагребельний Володимир Петрович, к.ю.н., член-корр. НАНУ, 12.00.07. .


Автореферат (20,57 KB)