Ціна: UAH 100


Кущ Любов Іллівна

Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають у процесі організації і здійснення в Україні виробництва та торгівлі лікарськими засобами як видів господарської діяльності. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у процесі організації і здійснення виробництва та торгівлі лікарськими засобами, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, а також практики його застосування. Методи дослідження: абстрагування, порівняльно-правовий, системно-функціональний, статистичний. Теоретичне значення одержаних результатів: підвищено рівень теоретичної розробки даної проблеми в науці господарського права щодо удосконалення правового регулювання виробництва та торгівлі лікарських засобів. Практичне значення: сформульовані конкретні пропозиції, які можуть бути використані в процесі доопрацювання проекту Закону України `Про фармацевтичну діяльність`, а також при підготовці пропозицій щодо внесення змін та доповнень у чинне господарськезаконодавство. Результати роботи використовуються в практичній діяльності малого спільного підприємства `Медінтердент-сервіс`, у навчальному процесі при викладанні дисциплін `Господарське право`, `Медичне право` та `Господарське законодавство`. Наукова новизна: обґрунтовано визначення понять виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, систематизовано законодавство про виробництво та торгівлю лікарськими засобами, обґрунтовано пропозиції щодо його вдосконалення. Сформульовано визначення суб'єктів, які здійснюють ці види діяльності, визначено їх види, організаційні форми, уточнено особливості їх правового статусу. Конкретизовано правові засоби забезпечення державної підтримки, ліцензування виробництва та торгівлі лікарськими засобами, ціноутворення при їх здійсненні. Запропоновано напрями вдосконалення правового регулювання питань відповідальності за порушення законодавства про виробництво та торгівлю лікарськими засобами. Сфера використання: суб'єкти господарювання, якіздійснюють виробництво та торгівлю лікарськими засобами, суб'єкти законодавчої ініціативи, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 16.09.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Бобкова А.Г., д.ю.н., проф., 12.00.0412.00.06


Автореферат (26,50 KB)