Ціна: UAH 100


Коваленко Володимир Вікторович

Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій.

 

Анотація: Об'єкт дослідження - процес (практика) використання органами дізнання та досудового слідства науково-технічних засобів і спеціальних знань при проведенні слідчих дій. Мета дослідження - теоретичне обґрунтування та розроблення заходів щодо вдосконалення правових, організаційних і криміналістичних основ застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій. Методи дослідження та апаратура - комплекс філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових (галузевих) методів і принципів. Теоретичні результати і новизна - комплексно розглянуто правові, організаційні і криміналістичні засади застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій, а також вдосконалення підготовки кадрів спеціалістів-криміналістів для експертної служби МВС України. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації можуть використовуватися у науково-дослідницькій роботі, у правозастосовчій діяльності, у навчальному процесі для цілей професійної підготовки. Сфера використання- правозастосовча діяльність в Україні.

Дата захисту: 17.09.2004

Місце захисту: Луганський інститут внутрішніх справ МВС України

Науковий керівник: Сегай Михайло Якович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,78 KB)