Ціна: UAH 100


Бабенко Володимир Іванович

Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля.

 

Анотація: У дисертаційній роботі розглянуто значення прокурорського нагляду за додержанням законодавства про охорону довкілля як важливої складової вдосконалення механізму гарантування екологічних прав громадян України та захисту інтересів держави. Досліджені повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів про охорону довкілля і тенденції їх розвитку. Розглянуто особливості організації роботи прокурора у здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері охорони довкілля. На основі аналізу практики досліджені проблеми оцінки якості та ефективності прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у галузі охорони довкілля. Сформульовано теоретичні висновки і пропозиції з вдосконалення чинного законодавства.

Дата захисту: 02.10.2004

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Руденко Микола Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (23,54 KB)