Ціна: UAH 100


Гоц Ольга Василівна

Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню й науковому аналізу проблемних питань виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками, особливостей правового становища громадян під час проходження конкурсного відбору, а також вироблення на цій основі теоретичних засад, спрямованих на розвиток науки трудового права та розробку практичних рекомендацій щодо усунення колізій і прогалин у законодавстві з досліджуваних питань, удосконалення правозастосовчої практики. У дисертації сформульовано найбільш суттєві результати проведеного дослідження: узагальнені підстави диференціації норм трудового права, розмежовані умови та підстави виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками, узагальнені норми щодо порядку проведення конкурсного порядку заміщення посад науково-педагогічних працівників. Ключові слова: галузева диференціація норм, науково-педагогічний працівник, трудові правовідносини, конкурс на заміщення вакантних посад, конкурсна комісія.

Дата захисту: 02.07.2004

Місце захисту: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (29,78 KB)