Ціна: UAH 100


Журик Юрій Володимирович

Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Анотація: У дисертації аналізуються види порушень законодавства про захист економічної конкуренції, їх ознаки. Досліджуються проблеми правового статусу та повноважень антимонопольних органів України, посадових осіб цих органів, що уповноважені розглядати справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Основну увагу приділено аналізу процесуального порядку розгляду справ антимонопольними органами України, починаючи з надходження заяви про порушення і закінчуючи порядком виконання рішення. Детально розглянуто хід службового розслідування при розгляді справ, процесуальні строки, правовий статус суб'єктів, які беруть участь в розгляді справ, порядок отримання та дослідження доказів, прийняття рішень за результатами розгляду. На підставі практичного матеріалу проаналізовано ряд справ, які розглядалися антимонопольними органами України. За результатами проведеного дослідження сформульовано та внесено ряд пропозицій до чинного законодавства України, зокрема щодо вдосконалення процесуального порядку розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Дата захисту: 13.10.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (33,98 KB)