Ціна: UAH 100


Буткевич Ольга Василівна

Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою.

 

Анотація: У дисертації, на прикладі Словенії, Чехії, Польщі, Росії, Білорусі та України досліджено теоретичні і практичні аспекти антикризового управління підприємствами країн Центральної та Східної Європи та СНД. Проаналізовано сучасні концепції антикризового управління підприємствами, показані особливості антикризового управління підприємствами в країнах з перехідною економікою. Представлено класифікацію кризових явищ та ситуацій. Визначено принципи та елементи механізму антикризового управління підприємства в транзитивних країнах. В роботі, виявлено переваги та недоліки методик оцінки схильності підприємств до банкрутства та можливості їх використання на підприємствах країн з перехідною економікою. Вказано, що найбільш прийнятним є використання кількісних методик оцінки неплатоспроможності підприємств, які враховують коефіцієнт менеджменту. Виявлено, що основним інструментом антикризового управління підприємствами в перехідних економіках є санація та реструктуризація підприємств. Наведено економетричну модель оптимального антикризового управління підприємствами і проаналізовано можливості її використання в Україні. Представлено аналіз факторів неплатоспроможності підприємств в Україні. Визначено вплив державного антикризового регулювання на становлення системи антикризового управління в Україні.

Дата захисту: 13.10.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціелла Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (35,83 KB)