Ціна: UAH 100


Івчук Юлія Юріївна

Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних підходів до системи трудового права України в умовах ринкової економіки. Аналізується соціально-правова характеристика системи трудового права України. Визначено поняття системи трудового права України та норми права як основного структурного елемента системи. Доведено об'єктивну основу формування і розвитку системи трудового права. Виокремлено основні структурні елементи системи трудового права України: підгалузі, інститути, підінститути, норми права. Розглянуто генетичні і функціональні зв'язки системи трудового права та статичні й динамічні властивості останньої. З'ясовано сутність інститутів трудового права. Проаналізовано особливості норм трудового права. Доведено необхідність застосування системного підходу в сфері дослідження й розвитку системи трудового права. Визначено основні аспекти співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства.

Дата захисту: 18.06.2004

Місце захисту: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Лазор Валерій Васильович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (29,24 KB)