Ціна: UAH 100


Рудой Катерина Миколаївна.

Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу процесу адаптації адміністративного законодавства України у сфері особистих прав громадян до норм Європейського Союзу. Досліджується нормативно-правова основа адаптації, розглядаються принципи, методи, основні елементи та етапи наближення законодавства України. Обґрунтову-ється положення про необхідність законодавчого закріплення поняття адаптації адміністративного законодавства України. Визначається роль органів виконавчої влади у сфері адаптації адміністративного законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі діяльність органів внутрішніх справ у правоохоронній сфері. Аналізується адміністративно-правовий статус громадянина України та правовий статус громадянина ЄС, визначено адміністративно-правові засоби охорони і захисту особистих прав людини та громадянина на основі європейських стандартів. Розглянуто міжнародні стандарти правоохоронної діяльності, окреслено пріоритети та шляхи вдосконалення співробітництва України з Європейським Союзом у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Дата захисту: 10.07.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Комзюк Анатолій Трохимович, д.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (29,47 KB)