Ціна: UAH 100


Гарагонич Олександр Васильович

Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у процесі підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках, у порівнянні з відповідними відносинами в Україні. Метою дослідження є виявлення на основі аналізу і теоретичного осмислення досвіду правового регулювання підприємницької діяльності Чеської та Словацької республік його переваг, недоліків, сучасних пріоритетів і розробка з урахуванням цього пропозицій з удосконалення законодавства України в умовах переходу до ринкової економіки. Методи дослідження: системного аналізу, діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний. Теоретичне значення полягає в поглибленні теоретичної розробки у науці господарського права питань регулювання підприємницької діяльності, розвинуто термінологічну базу господарського права щодо регламентації підприємницької діяльності. Практичне значення полягає в тому, що висновки і пропозиції, які містяться у роботі, можуть слугувати основою при визначенні шляхів вдосконалення законодавства України у сфері підприємницької діяльності, з перспективою подальшого зближення із законодавством європейських країн, використовувались при створенні та організації роботи Реєстраційної палати та відділу зовнішньоекономічної діяльності Ужгородської міської ради, при розробці та супроводженні інвестиційних проектів підприємства з повним іноземним капіталом, підготовці інвестиційних угод із суб'єктами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території спеціальної економічної зони `Закарпаття`, а також при викладанні дисциплін `Господарське право`, `Господарське право зарубіжних країн`, `Порівняльне правознавство`, `Корпоративне право`. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням правового регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках в умовах переходу до ринкової економіки. На основі дослідження обґрунтовано доцільність використання в Україні досвіду Чеської та Словацької республік з правового регулювання підприємницької діяльності. Виявлено необхідність уточнення поняття `підприємництво` і доповнення вітчизняного законодавства поняттям `підприємництво іноземних осіб в Україні`, надано пропозиції щодо впорядкування правового регулювання статусу суб'єктів підприємницької діяльності, визначено шляхи вдосконалення напрямків державної підтримки підприємництва. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, зокрема, комітети Верховної Ради України, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.06.2004

Місце захисту: Ужгородський національний університет МОН України

Науковий керівник: Бисага Ю.М., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (31,57 KB)