Ціна: UAH 100


Сизоненко Антон Степанович

Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - кримінально-процесуальні відносини, що виникають в процесі доказування в зв'язку з використанням доказів, отриманих на території інших країн, в порядку надання міжнародної правової допомоги. Мета дослідження - розробка і обгрунтування механізму використання в кримінальному процесі України доказів, отриманих в інших країнах з урахуванням виду міжнародної правової допомоги, способу і умов збирання доказів та внесення відповідних пропозицій по вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства України. Методи дослідження і апаратура- загальний діалектичний метод, метод системного аналізу, порівняльно-правовий, формально-логічний, статистичний, соціологічні методи (анкетування, інтерв'ювання). Теоретичні результати і новизна - дана праця є одним в українській кримінально-процесуальній науці дослідженням, в якому розглядаються проблеми використання доказів в кримінальному процесі України, які отримані на території іноземних країн в порядку надання міжнародної правової допомоги. В дисертації обгрунтовується ряд нових положень та висновків, які розширюють зміст доказового права України і понятійний апарат теорії кримінального процесу. Предмет і ступінь впровадження - Одержані результати були використані: співробітниками Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з корупцією і організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України згідно з дорученням Голови цього комітету при підготовці інформаційно-аналітичної довідки Про міжнародний досвід протидії корупції (акт впровадження від 27.06.02 р., вих. № МЦ132), співробітниками відділу правової допомоги міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України (№12/2-33вих. від 13.06.03 р.), в навчальному процесі Національного університету Києво-Могилянська академія при викладанні навчальної дисципліни Кримінальний процес (довідка від 07.06.02 р.), в навчальному процесі Національної академії внутрішніх справ України, при викладанні та розробці лекційних курсів з навчальної дисципліни Доказування на досудовому слідстві (акт впровадження від 08.07.02 р.) Сфера використання - законотворча та правозастосовча діяльність, навчальний процес.`

Дата захисту: 18.07.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Письменний Дмитро Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (25,24 KB)