Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Вихватенко Микола Тимофійович

Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття)

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемі вивчення теоретичної спадщини, ролі та місця українських вчених і практиків-аграріїв у здобутках сільськогосподарської науки в кінці ХХІІІ- на початку ХХ століття. У контексті світового розвитку аграрної науки і техніки виявлені чинники зародження систем землеробства, що впроваджувалися на теренах України. Досліджені основні особливості формування наукових знань про системи землеробства на кожній стадії їх становлення у відповідності до соціально-економічних умов з урахуванням специфіки життєдіяльності українського суспільства. Розкриті здобутки вітчизняних вчених - М.І. Ліванова, В.Я. Ломіковського, С.М.Виноградського, В.Л.Омелянського, О.О.Ізмаїльського та інших у створені комплексного системного вчення про системи землеробства в Україні.

Дата захисту: 01.07.2004

Місце захисту: Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук

Науковий керівник: Вергунов В.А., д.с.-г.н., проф., 06.01.12. .


Автореферат (24,51 KB)