Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Константінова Вікторія Миколаївна

Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІІ - 1853 р.`

 

Анотація: Об'єкт дослідження - комплекс джерел із соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІ - 1853 р. Мета дослідження - реконструкція джерельної бази та визначення напрямків історичної реконструкції соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІ - 1853 р. Методи дослідження - аналізу, синтезу, математичної статистики, історико-порівняльний, історико-типологічний, евристичний, класифікації, клаузульно-формулярний. Теоретичні результати і новизна - перше комплексне дослідження джерел із соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІ - 1853 р. Практичні результати і новизна - матеріали можуть стати основою комплексного дослідження з історії південноукраїнських міст, використані при створенні фундаментального дослідження з історії Південної України, при написанні узагальнюючих праць з джерелознавства історії України. Предмет і ступінь впровадження - соціально-економічна історія міст Південної України останньої чверті ХVІІІ- 1853 р. Ефективність впровадження - в читанні загальнихта спеціальних курсів з історії України, джерелознавства, історичного краєзнавства. Сфера (область) використання - матеріали та висновки допоможуть у вдосконаленні архівної справи, наукових, історичних та соціологічних дослідженнях, викладанні у вищій школі.

Дата захисту: 04.06.2004

Місце захисту: Запорізький державний університет

Науковий керівник: Бойко Анатолій Васильович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (29,95 KB)