Ціна: UAH 100


Чучковська Анна Вячеславівна

Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв`язку.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, першим комплексним дослідженням правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв'язку, зокрема через мережу Інтернет, в якій на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних організацій та окремих держав світу подано аналіз такого нового правового поняття, як електронна комерція, визначені правовідносини, які складають це поняття, та принципи її правового регулювання, досліджено вчинення правочинів через мережі електрозв'язку, в зв'язку з чим досліджується поняття та використання електронних документів та електронних підписів, поняття форми господарського договору з врахуванням сучасних електронних носіїв інформації, особливі додаткові істотні умови таких господарських договорів. Досліджений правовий статус провайдерів сертифікаційних послуг, як одного з центральних суб'єктів правовідносин у сфері електронної комерції.

Дата захисту: 19.05.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Винокурова Людмила Федорівна, к.ю.н., 12.00.04


Автореферат (26,04 KB)