Ціна: UAH 100


Федорченко Наталія Володимирівна

Договір доручення

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню зобов'язань, які виникають на підставі договору доручення, який є найбільш поширеною формою надання юридичних послуг. Вперше на науковому рівні після прийняття нового ЦК проводиться дослідження договору доручення за законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є виявлення характерних ознак і особливостей договору доручення в чинному законодавстві України, теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі укладення, виконання або припинення договору доручення. Здійснено теоретичний і науковий аналіз природи договорів про надання послуг і, зокрема, договору доручення. У дисертації наводиться цивільно-правова характеристика договору доручення, його співвідношення із суміжними цивільно-правовими договорами. Проаналізовані особливості змісту, укладання і виконання договору доручення. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правовогорегулювання договорів доручення в цивільному законодавстві України.

Дата захисту: 07.06.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шевченко Ярославна Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,35 KB)