Ціна: UAH 100


Самойленко Георгій Валерійович

Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні

 

Анотація: У дисертації досліджені історико-правові корені правового регулювання перевезень вантажів. Обгрунтовується, що правове регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні повинне здійснюватися переважно договірним правом з урахуванням диспозитивного визначення ідеальної моделі відносин перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні у позитивному праві. Аналізується характеристика та правове становище суб'єктів, види, порядок укладення, форма договору перевезення. Значна частина роботи присвячена дослідженню спірних питань науки транспортного права, зокрема з визначення договору, його сутності, особливостей суб'єктного складу та питання можливості застосування змішаної та солідарної відповідальності на транспорті. Заключна частина роботи досліджує відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні, підстави та порядок звільнення від неї. Тут досліджується обмежена відповідальність перевізника за договором тарозглядається можливість встановленні інших форм відповідальності.

Дата захисту: 02.04.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (26,81 KB)