Ціна: UAH 100


Сас В`ячеслав Анатолійович

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі

 

Анотація: Об`єкт дослідження - діяльність органів досудового розслідування щодо розкриття і розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Мета дослідження - підвищення ефективності проведення слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Методи дослідження та апаратура - порівняльний аналіз, соціологічний, статистичнийта історико-правовий методи, анкетування, опитування. Теоретичні результати і новизна - удосконалення поняття криміналістичної тактики та її засобів, запропоновано класифікацію засуджених до позбавлення волі, систематизовано правила підготовки і проведення окремих слідчих дій. Практичні результати - розширені криміналістичні знання щодо організації і тактики слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Предмет і ступінь впровадження - викладання дисциплін криміналістичного циклу, розробка проекту Положення про організацію та забезпечення дізнання в УВП. Ефективність впровадження - використання в навчально-методичних розробках. Сфера використання - науково-дослідна і практична діяльність, навчальний процес.

Дата захисту: 14.05.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Кузьмічов Володимир Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (20,77 KB)