Ціна: UAH 100


Кочергіна Олена Миколаївна

Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню ефективності сучасної системи регулювання питань антидемпінгу на багатосторонній основі в рамках ГАТТ/СОТ. Подано оцінку концепції демпінгу в рамках ГАТТ/ВТО та в міжнародно-економічних відносинах. Розкрито процедуру обчислення демпінгової маржі відповідно до законодавства України. Пропонуються рекомендації для отримання Україною статусу `країни з ринковою економікою`.

Дата захисту: 21.05.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Висоцький Олександр Федорович, д.ю.н., 12.00.11. .


Автореферат (33,54 KB)