Ціна: UAH 100


Пясковський Вадим Валерійович

Методика розслідування торгівлі людьми

 

Анотація: Об'єкт дослідження - суспільні відносини, пов'язані з торгівлею людьми, а також слідчою, судовою та оперативно-розшуковою практикою. Мета дослідження - сформулювати теоретичну систему знань про торгівлю людьми та розробити методику розслідування даних злочинів в Україні. Методи дослідження і апаратура - історико-правовий, формально-логічний, статистичний, історичний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий. Наукова новизна - робота є одним із перших монографічних досліджень в Україні у якому зроблена спроба розробити методику розслідування торгівлі людьми. Практичні результати - сформульовані та обґрунтовані теоретичні положення, висновки і пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності правоохоронних органів щодо виявлення, розкриття та розслідування торгівлі людьми. Предмет і ступінь впровадження - викладання дисциплін `Криміналістика`, `Методика розслідування окремих видів злочинів`. Ефективність впровадження - використання в навчально-методичних розробках. Сфера використання - науково-дослідна і практична діяльність, навчальний процес.

Дата захисту: 23.04.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Весельський Віктор Казимирович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (29,47 KB)