Ціна: UAH 100


Саід Б А Абуфара

Право народів на самовизначення і практика його здійснення в сучасний період.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню становлення та розвитку принципу рівноправності та самовизначення народів в міжнародному праві. Особлива увага приділена з'ясуванню історичних витоків самовизначення, змісту права народів на самовизначення як права всіх народів та особливостей здійснення права народу Палестини на самовизначення в умовах мирного врегулювання проблеми Близького Сходу.

Дата захисту: 30.04.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Денисов Володимир Наумович, д.ю.н., проф., член-коресподент АПрН України12.00.11


Автореферат (28,43 KB)