Ціна: UAH 100


Погорєлова Зоя Олександрівна

Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики.

 

Анотація: В дисертації розкриваються науково-теоретичні і практичні питання законодавчого процесу, перспективи його удосконалення. У роботі конкретизується сутність законодавчого процесу, критерії оцінки законодавчих актів, принципи законодавчого процесу. Проводиться дослідження стадій законодавчої процедури. Розглядаються проблеми, що виникають на усіх етапах створення законів та пропонуються способи їх вирішення.

Дата захисту: 30.03.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Заєць Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (25,43 KB)