Ціна: UAH 100


Бойко Олег Васильович

Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз).

 

Анотація: В дисертації проводиться порівняльно-правове дослідження становлення і еволюції інституту президентства в Україні і США. Аналізуються причини заснування поста президента в цих країнах, досліджуються фактори, що сприяли формуванню специфічних рис українського і американського президентства. В роботі порівнюється процедура виборів президентів України і США, вступ їх на посаду і усунення з посади. В дисертації визначені особливості правового статусу президентів України і США, досліджується компетенція президентів в аспекті їх взаємовідносин з парламентами своїх країн. У дисертації сформульовані концептуальні положення, обґрунтовані нові пропозиції і висновки щодо досліджуваних питань.

Дата захисту: 15.04.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Шукліна Наталія Георгіївна, к.ю.н., 12.00.02. .


Автореферат (27,82 KB)