Ціна: UAH 100


Шишко Валерій Валерійович

Культурологічні проблеми правотворчості

 

Анотація: Об'єкт дослідження - право як явище культури. Мета дослідження - теоретичний аналіз культурологічних проблем у правотворчості. Методи дослідження та апаратура - історичний метод, системний аналіз, порівняльно-правовий аналіз, узагальнення, аналогії. Теоретичні результати і новизна - з'ясування культурологічного змісту правотворчості. Практичні результати і новизна - вдосконалення процесу правотворчості, підвищення якості українського права. Предмет і ступінь впровадження - основні висновки, викладені у дисертації, можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, при підготовці підручників та навчальних посібників, в процесі викладання нормативних курсів `Теорія держави і права`, `Історія політичних і правових вчень`, `Філософія права`. Ефективність впровадження - результати дослідження використані в навчально-методичних розробках. Сфера використання - науково-дослідна діяльність, навчальний процес.

Дата захисту: 19.03.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Костицький Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (29,03 KB)